Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką („Sąlygos“, „Naudojimo sąlygos ir taisyklės“) prieš naudojantis „Bioderma“ tinklapiu ir kitais Mūsų tinklapiais, nurodytais šiose Sąlygose, (toliau „Paslauga“) valdomais UAB NAOS Baltic („Mus“, „Mes“ arba „Mūsų“ arba „Bioderma“).

Jūsų prieiga ir naudojimasis Paslauga yra nustatomi jūsų sutikimu ir šių Sąlygų laikymusi. Šios Sąlygos taikomos visiems tinklapio lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Pasiekdami ir naudodamiesi Paslauga Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei jūs nesutinkate su kažkuriomis iš šių Sąlygų, toliau naudotis Paslauga Jūs negalite.

UAB NAOS BALTIC
SAS kapitalas €3,011,500
Pagrindinė būstinė - 75 cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 03 – Prancūzija
Būstinė Lietuvoje - Kęstučio g. 65, LT-08124 Vilnius.

Įregistruota LYON RCS numeriu 387 496 821
Tel.: +33 (0)4 72 11 48 00

Tinklapio dizainas:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (akcinė bendrovė) kapitalas - €80,000
Įregistruota Paris RCS numeriu 418 038 758
Pagrindinė būstinė 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris - Prancūzija
Tel.: +33 (0)1 53 45 35 00

Tinklapis administruojamas:

OVH
SAS kapitalas €10,000,000
Įregistruota Lille Metropole RCS numeriu 424 761 419
Pagrindinė būstinė - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prancūzija
Tel.: +33 (0)9 72 37 97 74

AUTORIAUS TEISĖS
 

 • Šioje svetainėje pateikiami ženklai ir logotipai yra registruotieji NAOS Baltic / NAOS prekių ženklai. Įmonė nesuteikia jokių šioje svetainėje publikuojamų ženklų ar logotipų licencijų ar teisių juos naudoti, tam reikalingas išankstinis rašytinis turėtojo leidimas.
   
 • Bet kuriuos šioje svetainėje publikuojamos dokumentus galima kopijuoti tik informaciniais tikslais ir išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Bet koks kitoks kopijavimas ir naudojimas komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas, negavus išankstinio rašytinio NAOS Baltic / NAOS leidimo.
   
 • NAOS Baltic / NAOS pasilieka teisę pradėti teisines procedūras, įskaitant baudžiamąjį procesą, dėl bet kokio jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
   

ATSAKOMYBĖ
 

 • Visa šioje svetainėje esanti informacija publikuojama tik informaciniais tikslais ir nėra suteikiamas joks laidavimas ar garantija, faktinė ar numatoma. NAOS Baltic / NAOS negali būti laikoma atsakinga už kokią nors žalą, sukeltą dėl prisijungimo prie šios svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant žalą ar virusus, galinčius patekti į naudotojo kompiuterinę įrangą ar bet kokį kitą turtą. 
   
 • NAOS Baltic / NAOS neatsako už netikslumus, klaidas ar praleidimus šioje svetainėje. Svetainėje pateiktos BIODERMA produktų nuotraukos neįpareigoja teisiškai. Dėl interneto svetainėje prieinamos informacijos tikslumo, patikimumo ar užbaigtumo neteikiamos jokios garantijos. Visa atsakomybė už naudojimąsi tokia informacija tenka naudotojui.
   
 • NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS neatsako už jokius pažeidimus, tiesioginius ar netiesioginius, nepriklausomai nuo priežasčių, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, kurie gali atsirasti dėl asmens prieigos prie svetainės ar negalėjimo gauti prieigos prie šios svetainės arba naudojimosi svetaine ir (ar) pasitikėjimo informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai kilusia iš tokios naudojimosi.
   
 • Naudotojas sutinka per šią svetainę neperduoti jokios informacijos, galinčios užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, taigi sutinka per šią svetainę neatskleisti neteisėtos informacijos, taip pat informacijos, galinčios pakenkti viešajai tvarkai, ar įžeidžiančios informacijos.
   
 • NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS nekontroliuoja išorės svetainių, susietų su šia svetaine, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio. Šie saitai su kitomis svetainėmis jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis nerodo NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS pritarimo šių svetainių turiniui ar ryšių su jomis. Šių svetainių veiklą reglamentuoja jų pačių naudojimo sąlygos ir privatumo politikos. Be to, joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės sukurti saito, vedančio į šią svetainę, prieš tai negavęs išankstinio NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS sutikimo.


NUTRAUKIMAS

Mes dėl bet kokių priežasčių galime suspenduoti arba nutraukti prieigą prie Paslaugos nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jei Sąlygos pažeidžiamos ar jų nesilaikoma.

NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodos į korporacinį www.bioderma.lt tinklapį, lojalumas.naos.lt tinklapį, kurios priklauso Mums ir yra valdomos Mūsų. Paslaugoje gali būti nuorodos į socialinius tinklus. Taip pat Mūsų valdomi tinklapiai: ask-naos.lt, esthederm.lt, naos.com/lt. Tinklapyje gali būti nuorodos į vaistinių veikiančių Lietuvoje internetines parduotuves. Jokios kitos trečiųjų šalių nuorodos tinklapyje nėra naudojamos ir galios neturi.

REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

Šios Sąlygos yra taikomos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Mes nevykdome šių Sąlygų nuostatų, tai nebus laikoma kaip šių Sąlygų atsisakymas. Jei kurios nors šių Sąlygų nuostatų teismo būtų pripažintos negaliojančiomis, kitos Sąlygos lieka galiojančiomis.

PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę vienašališkai modifikuoti, persvarstyti ir keisti Sąlygas bet kuriuo metu. Jei persvarstymas yra esminis vartotojui, stengsimės apie tai informuoti prieš 7 darbo dienas. Kas yra esminis persvarstymas, Mes nuspręsime savo nuožiūra.

Toliau tęsdami naudojimąsi Paslauga po pakeitimų, Jūs sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jei nesutinkate su naujomis Sąlygomis, Paslauga naudotis negalite.

Sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2022-10-25.

SUSISIEKITE

Jei turite klausimų apie šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką, susisiekite elektroniniu paštu klausk@bioderma.lt.

 • NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS pasilieka teisę be perspėjimo dėl bet kokios priežasties ir tik savo nuožiūra keisti, atšaukti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie svetainės ar jos dalies, įskaitant jos turinį, funkcijas ar prieinamumo valandas. NAOS Baltic​​​​​​​ / NAOS negali būti laikoma atsakinga už tokių pakeitimų pasekmes.
 • Šiuos teisinius pranešimus reglamentuoja Prancūzijos įstatymai ir bet koks ginčas turi būti nagrinėjamas kompetentinguose LIONO (Prancūzija) teismuose.