Allez au contenu Allez à la navigation

Teisinės nuostatos

NAOS BALTIC
SAS kapitalas €3,011,500
Pagrindinė būstinė - 75 cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 03 – Prancūzija
Būstinė Lietuvoje - Užupio gatvė 30-305, Vilnius.

Įregistruota LYON RCS numeriu 387 496 821
Tel.: +33 (0)4 72 11 48 00

Tinklapio vykdomasis direktorius: David Fabbro, Digital Marketing Officer

Tinklapio dizainas:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (akcinė bendrovė) kapitalas - €80,000
Įregistruota Paris RCS numeriu 418 038 758
Pagrindinė būstinė 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris - Prancūzija
Tel.: +33 (0)1 53 45 35 00

Tinklapis administruojamas:

OVH
SAS kapitalas €10,000,000
Įregistruota Lille Metropole RCS numeriu 424 761 419
Pagrindinė būstinė - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prancūzija
Tel.: +33 (0)9 72 37 97 74

Autoriaus teisės
 

 • Šioje svetainėje pateikiami ženklai ir logotipai yra registruotieji LABORATOIRE BIODERMA prekių ženklai. Įmonė nesuteikia jokių šioje svetainėje publikuojamų ženklų ar logotipų licencijų ar teisių juos naudoti, tam reikalingas išankstinis rašytinis turėtojo leidimas.
   
 • Bet kuriuos šioje svetainėje publikuojamos dokumentus galima kopijuoti tik informaciniais tikslais ir išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Bet koks kitoks kopijavimas ir naudojimas komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas, negavus išankstinio rašytinio LABORATOIRE BIODERMA leidimo.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA pasilieka teisę pradėti teisines procedūras, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą, dėl bet kokio jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
   

Atsakomybė
 

 • Visa šioje svetainėje esanti informacija publikuojama tik informaciniais tikslais ir nėra suteikiamas joks laidavimas ar garantija, faktinė ar numatoma. LABORATOIRE BIODERMA negali būti laikoma atsakinga už kokią nors žalą, sukeltą dėl prisijungimo prie šios svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant žalą ar virusus, galinčius patekti į naudotojo kompiuterinę įrangą ar bet kokį kitą turtą. 
   
 • LABORATOIRE BIODERMA neatsako už netikslumus, klaidas ar praleidimus šioje svetainėje. Svetainėje pateiktos BIODERMA produktų nuotraukos neįpareigoja teisiškai. Dėl interneto svetainėje prieinamos informacijos tikslumo, patikimumo ar užbaigtumo neteikiamos jokios garantijos. Visa atsakomybė už naudojimąsi tokia informacija tenka naudotojui.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA neatsako už jokius pažeidimus, tiesioginius ar netiesioginius, nepriklausomai nuo priežasčių, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, kurie gali atsirasti dėl asmens prieigos prie svetainės ar negalėjimo gauti prieigos prie šios svetainės arba naudojimosi svetaine ir (ar) pasitikėjimo informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai kilusia iš tokios naudojimosi.
   
 • Naudotojas sutinka per šią svetainę neperduoti jokios informacijos, galinčios užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, taigi sutinka per šią svetainę neatskleisti neteisėtos informacijos, taip pat informacijos, galinčios pakenkti viešajai tvarkai, ar įžeidžiančios informacijos.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA nekontroliuoja išorės svetainių, susietų su šia svetaine, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio. Šie saitai su kitomis svetainėmis jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis nerodo LABORATOIRE BIODERMA pritarimo šių svetainių turiniui ar ryšių su jomis. Šių svetainių veiklą reglamentuoja jų pačių naudojimo sąlygos ir privatumo politikos. Be to, joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės sukurti saito, vedančio į šią svetainę, prieš tai negavęs išankstinio LABORATOIRE BIODERMA sutikimo.
   

Duomenų apsauga
 

 • Remiantis 1978 m. sausio 6 d. Prancūzijos duomenų apsaugos įstatymo Nr. 78-17 ir 2004 m. rugpjūčio 6 d. Prancūzijos duomenų apsaugos įstatymo Nr. 2004-801 nuostatomis, visi naudotojai, šioje svetainėje pateikę savo kontaktinę informacija arba asmeninius duomenis, turi teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir teisę juos taisyti, papildyti ar pašalinti. Jie turi išsiųsti savo prašymą šiuo adresu:


  NAOS BalticUžupio g. 30-305, LT-01203 Vilnius
  Taip pat galite atsiųsti mums pranešimą naudodami šią kontaktinę formą.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA pasilieka teisę be perspėjimo dėl bet kokios priežasties ir tik savo nuožiūra keisti, atšaukti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie svetainės ar jos dalies, įskaitant jos turinį, funkcijas ar prieinamumo valandas. LABORATOIRE BIODERMA negali būti laikoma atsakinga už tokių pakeitimų pasekmes.
   
 • Šiuos teisinius pranešimus reglamentuoja Prancūzijos įstatymai ir bet koks ginčas turi būti nagrinėjamas kompetentinguose LIONO (Prancūzija) teismuose.